Ana Sayfa

1948  yılında kurulmuş olan ve kamu yararına çalışan bir dernek olan Türk Matematik Derneği’nin amacı matematikle ilgili bilim dallarının gelişmesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamak, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda matematiğin ve matematikçinin katkısını arttırmak, orta ve yüksek öğretimde matematik eğitiminin çekiciliğini, düzeyini ve etkinliğini yükseltmektir. Türk Matematik Derneği, Türkiye’yi Uluslararası Matematik Birliği’nde (IMU) ve Avrupa Matematik Derneği’nde (EMS) temsil etmektedir. Türk Matematik Derneği Ankara Şubesi 1999′da kurulmuştur.


BAŞLICA ETKİNLİK ve HİZMETLERİMİZ


TMD 2014 OLAĞAN GENEL KURULU

TMD Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül 2014 Cuma günü 15:30′da Sabancı Üniversitesi - Karaköy İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Seçim sonuçları için tıklayınız.


TMD 2014 ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU

27. Ulusal Matematik Sempozyumu 26-29 Ağustos 2014 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


TMD 2014 Tespitler ve Öneriler Raporu:

Dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araştırmaların genel durumu ile ilgili tespitleri, ve Türkiye’de yürütülmekte olan matematik  araştırmalarının ve matematik eğitiminin daha geliştirilmesi için önerileri içeren TMD 2014 raporu için tıklayınız


KAFKAS MATEMATİK KONFERANSI

Birinci Kafkas Matematik Konferansı (CMC I), 5-6 Eylül 2014 tarihlerinde Tiflis (Gürcistan)’te Avrupa Matematik Derneği (EMS)’nin şemsiyesinde, Azerbeycan, Ermenistan, Gürcistan, iran, Rusya ve Türkiye matematik derneklerinin işbirliğiyle düzenlenmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız.


Burslar:

Türk Matematik Derneği (TMD) Yönetim Kurulu (YK), yayınları ve bağışlarla elde ettiği gelirle, geleceğin genç matematikçilerine destek olmak amacıyla CAHİT ARF, GÜNDÜZ İKEDA ve NAZIM TERZİOĞLU BURSU adlarıyla 3 matematik lisans öğrencisine burs verecektir.  2014-15 öğretim yılı için 10 ay süreyle verilecek olan bursların miktarları aylık 250 TL dir.

Burs YönetmeliğiBurs Başvuru Formu

Bu yıl burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz:

CAHİT ARF BURSU: Erhan Bektaş (Boğaziçi Üniv.)
GÜNDÜZ İKEDA BURSU: Hatice Ağın (İstanbul Üniv.)
NAZIM TERZİOĞLU BURSU: Nezihat Ertürk (Anadolu Üniv.)

TMD Lisans ve Lisansüstü Yazokulu:

Son yıllarda Türkiye’de çok sayıda üniversite kurulmuş ve bu üniversitelerde lisansüstü programlar açılmıştır. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulmak geçici de olsa üniversitelerimizin önemli bir sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim birçok üniversitemizde matematiğin temel konularında yüksek lisans seviyesinde ders verecek öğretim üyesi bulunmamaktadır; bulunduğunda da, öğretim üyeleri yüksek ders yüklerinden dolayı lisansüstü dersleri verememektedirler. Birkaç yıl içinde düzeleceği umulan bu güncel sorunun farkına varan Türk Matematik Derneği (TMD), önümüzdeki yaz bu sorunu giderebilecek bir hizmet sunmayı düşünmüştür. TMD Lisansüstü Yeterlilik Yazokulu’nun ana amacı, özetle, yeterlilik sınavlarına hazırlanmak isteyen, ancak bölümünde yeterlilik sınavına konu olacak dersleri verecek öğretim üyesi bulamayan lisansüstü öğrencilerine eğitim vermektir.

2014 TMD Lisans ve Lisansüstü Yazokulu, Nesin Matematik Köyü’nde 14 Temmuz – 21 Eylül tarihlerinde  düzenlenmiştir.


AVRUPA MATEMATİK BİRLİĞİ - BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ

Avrupa Matematik Birliği etik komisyonunun hazırladığı bilimsel yayın etiği ilkelerinin derneğimiz tarafından da kabul görmesi için yönetim kurulumuz, dökümanın İngilizce orjinalini ve Türkçe çevirisinisizlere sunmaktadır.

Bu ilkeler, Dicle Üniversitesi’nde yapılacak UMS panelinde görüşülecek ve Eylül sonu yapılacak olağan Genel Kurulda gündeme alınacaktır. İlgi ve bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.


İngilizce Matematik Makalesi Yazımı

İngilizce Matematik Makalesi yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar


Matematik Dergilerinin Sınıflandırması

Son yıllarda, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde biliminsanlarını değerlendirmek için performansları sayıya dökme geleneği hızla yayılmakta, ve bundan dolayı yayınların kalitelerini ölçmek için parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok bilim alanında dergi kalitesini ölçmek için kullanılan Etki Değeri (Impact Factor) üzerine birçok biliminsanı ve matematikçiler, bazı dergilerin etki değerlerini manipulasyonla arttırmaları üzerine Etki Değeri’nin özellikle matematik gibi alanlarda sayısal olarak düşük olmasından dolayı (Etki Değeri 0.8 olan dergilerin TÜBİTAK A sınıfı olması gibi) çok iyi bir parametre olamayacağını belirtmektedirler. Nefarious Numbers

2010 Dünya Matematik Kongresi’ndeki (ICM) panellerde üzerinde durulan bu konuyla ilgili, Dünya Matematik Birliği’nin (IMU) bir dergi sınıflandırması yapması fikri ortaya atıldı, ve Avustralya Araştırma Konseyi’nin Avustralya’daki öğretim üyelerinin değerlendirmesi için bilimin her alanındaki dergileri sınıflandırmasını örnek gösterdi. Avustralya Dergi Sınıflandırması

Sadece etki değerine değil, dergilerin bastıkları yayınları ve alan içindeki saygınlığını da gözönüne alarak, Avustralya’nın önde gelen biliminsanları tarafından hazırlanan bu listenin Soyut ve Uygulamalı Matematik sınıflandırmalarını paylaşıyoruz.

Soyut Matematik Listesi Soyut Matematik (İsim Sıralı)

Uygulamalı Matematik Listesi Uygulamalı Matematik (İsim Sıralı)


Matematik Yayın ve Atıflarının Diğer Alanlarla Kıyaslama Tabloları

Değişik bilim alanlarının çıktılarını birbirleriyle kıyaslarken salt rakamlara bakmak çoğunlukla yanıltıcı olur, ve sayıları alanlara göre normalize etmek daha sağlıklı bilgi verir. Örneğin bir bilim alanında yılda 3 tane yayın çok başarılı bulunurken, bir başkasında 8 yayın az bulunabilir. Benzer bir şekilde, bir alanda çalışan bir biliminsanının 500 atıfının olması çok az bulunurken, bir başka alanda 300 atıf olağanüstü bulunabilir. Matematiğin, diğer alanlarla hem yayın sayısı, hem de atıf sayısıyla karşılaştırmaları için (referans) aşağıdaki tabloların yararlı olacağını umuyoruz.

Matematik ve Diğer Alanların Yıllık Yayın Sayısı Ortalamaları

Matematik ve Diğer Alanların Atıf Sayısı Oranları


TMD İstanbul Matematik Gündemi

İstanbul’daki Matematik Aktivitelerini bu takvimden takip edebilirsiniz. TMD, Prof. Muhammed Uludağ’a katkılarından dolayı teşekkür eder.

TMD İstanbul Matematik Aktiviteleri Takvimi


Avrupa Matematik Derneği’ne Üyelik Avantajları

Avrupa Matematik Derneği’ne (EMS) üye olmak isteyen TMD üyelerine 50 % indirim uygulanacaktır.Üyelik avantajları arasında AMD’nin haber dergisi, EMS’nin yayınladığı kitap ve dergilerde indirim, EMS konferanslarında indirim gibi avantajlar bulunmakta.

Ayrıntılı bilgi için: EMS Üyelik Avantajları EMS linkleri


Matematik Dünyası: Türk Matematik Derneği, Matematik Dünyası adında yarı akademik yarı popüler bir dergi çıkarmaktadır. Lise ve üstü seviyeye seslenen dergi, 1991-2002 arasında yılda beş kez yayımlanmıştır; 2003′ten beri de yılda dört kez yayımlanmaktadır ve toplam 112 sayfadır. Bayilerde bulunur. Kapak
Tel: 0212 246 00 11 / 5876
Fax: 0212 261 11 21
e-posta: md@msgsu.edu.tr
web: www.matematikdunyasi.org

Diğer Yayınlarımız:
Kitap Listemize erişmek için tıklayınız.

Ulusal Matematik Sempozyumları:

27. Ulusal Matematik Sempozyumu: Yeditepe Üniversitesi, 26-29 Ağustos 2014

26. Ulusal Matematik Sempozyumu: Dicle Üniversitesi, 4-7 Eylül 2013

25. Ulusal Matematik Sempozyumu: Niğde Üniversitesi, 5-8 Eylül 2012

24. Ulusal Matematik Sempozyumu: Uludağ Üniversitesi, 7-10 Eylül 2011

23. Ulusal Matematik Sempozyumu: Erciyes Üniversitesi, 4-7 Ağustos 2010

22. Ulusal Matematik SempozyumuNesin Matematik Köyü, 31 Ağustos - 3 Eylül 2009

21. Ulusal Matematik Sempozyumu: Koç Üniversitesi, 1-4 Eylül 2008

20. Ulusal Matematik Sempozyumu: Erzurum Atatürk Üniversitesi, 3-6 Eylül 2007

19. Ulusal Matematik Sempozyumu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 22-25 Ağustos 2006

18. Ulusal Matematik Sempozyumu: İstanbul Kültür Üniversitesi, 5-8 Eylül 2005


Karaköy Seminerleri:

Türk Matematik Derneği 2001′den beri aylık seminerler düzenlemektedir. Her seferinde ilginç konulara ve renkli konuşmacılara yer veren bu konuşmaların listesini buraya tıklayarak görebilirsiniz. Karaköy-Sabancı Üniversitesi İletişim Merkezi’nde yapılmakta olan bu seminerler her seviyedeki matematikseverlere hitap etmeyi amaçlamaktadır.


TMD Matematikçiler Veritabanı

TMD İnteraktif Matematik Terimleri Sözlüğü

Matematikçiler için Ödül ve Proje Duyuruları

Kaybettiğimiz Meslektaşlarımız